Körkortsfrågor Fråga 4 av 400

Fråga: Vad anger vägmärket?

Svar: Huvudled

Fördjupning: Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepas vanligtvis efter varje korsning med annan väg. Samtliga fordon som ansluter till huvudleden är skyldiga att lämna företräde åt fordonen på huvudleden.

Körkortsfrågor - Vägmärke - Huvudled.