Körkortsfrågor Fråga 32 av 400

Fråga: Lördag klockan 10.00 ställer du dig på en parkering med skylten på bilden. Får du stå i fem timmar?

Svar: Ja

Fördjupning: Skylten anger att du får parkera, men kl. 8–18 på dagar som inte är söndag, helgdag eller dag före sön- och helgdag får du parkera högst två timmar i följd och måste betala avgift.

Körkortsfrågor - Vägmärke - Parkeringsskylt med tilläggstavla.