Körkortsfrågor Fråga 33 av 400

Fråga: En polis signalerar att du ska köra fram trots att du står vid en trafiksignal som visar rött. Vad gör du?

Svar: Kör fram

Fördjupning: Ibland möter du motsägelsefulla anvisningar i trafiken. Då gäller följande rangordning (viktigast först):
1. Polismans tecken
2. Trafiksignaler
3. Vägmärken
4. Trafikregler (t.ex. högerregeln)