Körkortsfrågor Fråga 34 av 400

Fråga: Vid ett övergångsställe ser du en gående som står och tvekar på om det är säkert att gå ut på övergångsstället. Du stannar vid övergångsstället och söker den gåendes blick. När ni får ögonkontakt vinkar du fram den gående. Har du agerat korrekt?

Svar: Nej

Fördjupning: Du ska aldrig vinka fram en gående, eftersom det kan ge en falsk trygghet som leder till att den gående glömmer bort att se upp för övrig trafik.

Körkortsfrågor - Vägmärke - Övergångsställe.