Körkortsfrågor Fråga 36 av 400

Fråga: Vad är den svenska definitionen av en miljöbil?

Svar: Det finns ingen entydig definition av vad en miljöbil är

Fördjupning: Två olika regelverk definierar vad en miljöbil är: vägtrafikskattelagen och inkomstskattelagen. Definitionen av en miljöbil är olika i dessa två lagar. Regeringen har ytterligare en miljöbilsdefinition för supermiljöbilar och många kommuner har egna miljöbilsdefinitioner.