Körkortsfrågor Fråga 39 av 400

Fråga: De flesta kommuner har en gräns för hur länge motorn får gå på tomgång. Hur lång är den?

Svar: 1 min

Fördjupning: Avgaserna är som giftigast när motorn precis har startat. Undvik därför tomgång så mycket som möjligt, framförallt när bilen är kall.