Körkortsfrågor Fråga 40 av 400

Fråga: Vad är sant?

Svar: Samtliga ovanstående alternativ

Fördjupning: Marknära ozon är skadligt på flera sätt, bland annat hämmar det fotosyntesen, påverkar vattenbalansen hos växter och irriterar slemhinnor och lungor.

Det bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och kolväteföreningar under solens inverkan. Detta är en av orsakerna till att det är viktigt att rena avgaserna från kväveoxider och kolväten.