Körkortsfrågor Fråga 5 av 400

Fråga: Vad gäller när du passerar följande vägmärke?

Svar: Jag får inte köra fortare än gångfart

Körkortsfrågor - Vägmärke - Gångfart.