Körkortsfrågor Fråga 41 av 400

Fråga: Vad av följande är inte ett biobränsle?

Svar: Naturgas

Fördjupning: Biobränsle är ett samlingsnamn för bränslen från växtriket. Biobränslen bidrar inte till växthuseffekten eftersom de förbrukar lika mycket koldioxid under uppväxten som de sedan ger ifrån sig vid förbränningen. De är alltså koldioxidneutrala.