Körkortsfrågor Fråga 42 av 400

Fråga: Ungefär hur stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken?

Svar: 30 %

Körkortsfrågor - Koldioxidutsläpp.