Körkortsfrågor Fråga 43 av 400

Fråga: Vilket påstående stämmer inte in på erfarna förare?

Svar: De är betydligt bättre på att bedöma hastigheten hos mötande fordon

Fördjupning: Det finns undersökningar som visar att även erfarna förare har svårt att bedöma hastigheter. Allra svårast är det att bedöma hastigheten på mötande fordon. Och ju högre fart de har, desto större blir felbedömningen.

En negativ effekt av detta är att vi har svårt att bedöma vid vilken punkt vi kommer att möta ett fordon i motsatt körriktning. Vi gissar oftast att det mötande och det egna fordonet kommer mötas ungefär på mitten, trots att det inte stämmer om vi har olika hastigheter. Vid en omkörning kan detta bli förödande.

Körkortsfrågor - Erfaren förare.