Körkortsfrågor Fråga 44 av 400

Fråga: Vilken typ av inlärning saknar (i princip) negativa effekter?

Svar: Överinlärning

Körkortsfrågor - Typer av inlärning.