Körkortsfrågor Fråga 45 av 400

Fråga: Hur ofta behöver körkortsinnehavare kontrollera synen?

Svar: Aldrig

Fördjupning: Det står inget i lagen om regelbundna synkontroller för körkortsinnehavare, men det är viktigt för din egen skull. En undersökning av Högskolan Dalarna visade bland annat att:
● 14 % av bilförarna hade en lägre synskärpa än vad som krävs för att få körkort.
● 30 % av förarna hade sämre synskärpa än om de skulle ha haft glasögon.
● 56 % av de med nedsatt synskärpa var omedvetna om sitt synfel.

Körkortsfrågor - Synkontroll.