Körkortsfrågor Fråga 46 av 400

Fråga: Vad försämrar reaktionstiden mest?

Svar: De ovanstående alternativen försämrar reaktionstiden ungefär lika mycket

Fördjupning: Trötthet och alkohol påverkar körförmågan på liknande sätt, t.ex. försämras koordinationsförmågan, reaktionstiden och koncentrationsförmågan.

Körkortsfrågor - Man som dricker kaffe.