Körkortsfrågor Fråga 47 av 400

Fråga: Får man köra bil med läkemedel i kroppen?

Svar: Ja, om man har läst läkemedlets bipacksedel och själv bedömer att den egna reaktionen på medicinen inte försämrar körförmågan

Fördjupning: Flera läkemedel försämrar körförmågan. Tidigare var dessa märkta med röd varningstriangel, men märkningen används inte längre. Det är upp till var och en att läsa läkemedlets bipacksedel och bedöma körförmågan. Om du är osäker är det bra att rådgöra med läkare eller apotekspersonal.