Körkortsfrågor Fråga 48 av 400

Fråga: Ungefär hur mycket 40-procentig sprit motsvarar en folköl (50 cl med 3,5 volymprocent)?

Svar: 4,5 cl

Fördjupning: Du kan räkna ut hur mycket 40-procentig sprit en alkoholhaltig dryck innehåller med formeln:
litervolym × volymprocent × 2,5

I det här fallet får vi:
0,5 × 3,5 × 2,5 = 4,375 cl