Körkortsfrågor Fråga 6 av 400

Fråga: Vilket vägmärke varnar för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt?

Svar: Märke A och B

Fördjupning: Flera vägmärken innehåller symboler som är anpassade efter förhållandena på platsen. Därmed kan vägmärken med olika utseende ha samma betydelse. Det är viktigt att kunna identifiera ett vägmärke trots att det finns i flera olika versioner.

Körkortsfrågor - Vägmärke - Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.