Körkortsfrågor Fråga 51 av 400

Fråga: Om din reaktionssträcka är 10 m och bromssträckan 5 m när du kör i 30 km/h, hur lång hade stoppsträckan varit om du hade kört 90 km/h istället?

Svar: 75 m

Fördjupning: När du tredubblar hastigheten blir reaktionssträckan 3 gånger längre, d.v.s. 30 m.

Bromssträckan ökar kvadratiskt med hastigheten, den blir alltså 9 gånger längre, d.v.s. 45 m.

Stoppsträckan = Reaktionssträckan + Bromssträckan, d.v.s. 30 + 45 = 75 m.