Körkortsfrågor Fråga 52 av 400

Fråga: Ungefär hur lång blir reaktionssträckan om du kör i 80 km/h och din reaktionstid är 0,5 sekunder?

Svar: 12 m

Fördjupning: 80 km/h är c:a (80/10) × 3 = 24 m/s. Om du reagerar på 0,5 sekunder färdas du 12 meter under tiden.