Körkortsfrågor Fråga 53 av 400

Fråga: För vilken av följande åldersgrupper är det störst risk att råka ut för en trafikolycka?

Svar: Det är ungefär lika stor risk för de ovanstående åldersgrupperna

Fördjupning: Det är ungefär 5-6 gånger större risk att de här åldersgrupperna är inblandade i en trafikolycka.