Körkortsfrågor Fråga 54 av 400

Fråga: Vilken utrustning är obligatorisk i bilen?

Svar: Inget av de ovanstående alternativen

Fördjupning: I Europa är kraven på vilken säkerhetsutrustning som ska medföras i bilen ofta hårdare än i Sverige. Många länder har krav på reflexväst, första hjälpen-kit och reservlampor. I en del länder är också brandsläckare obligatorisk.