Körkortsfrågor Fråga 56 av 400

Fråga: Vilken olyckskategori kräver flest dödsoffer?

Svar: Singelolyckor

Fördjupning: Viltolyckor är en vanlig och allvarlig olyckstyp, men den står för en liten andel av antalet (mänskliga) dödsoffer i trafiken. Till exempel omkom endast 3 personer i viltolyckor 2013 medan singelolyckor krävde 92 dödsoffer samma år.