Körkortsfrågor Fråga 57 av 400

Fråga: I vilka områden behöver man inte vara särskilt uppmärksam på isfläckar?

Svar: Vid backkrön