Körkortsfrågor Fråga 58 av 400

Fråga: Ju varmare det är, desto bättre blir väggreppet.

Svar: Falskt

Fördjupning: Det händer att man sandar på sommaren för att minska halkrisken när värmen gör att tjäran tränger upp ur asfalten.

Körkortsfrågor - Varm väg.