Körkortsfrågor Fråga 59 av 400

Fråga: Ska du slå av helljuset vid möte med gångtrafikanter?

Svar: Nej, det är viktigt att se de gående ordentligt hela vägen

Fördjupning: Det är viktigt att se de gående ordentligt när du passerar dem. Dessutom har de gående lättare att vända bort blicken eftersom de inte behöver hålla ögonen på vägen i samma utsträckning som en bilförare.