Körkortsfrågor Fråga 60 av 400

Fråga: I mörker är olycksrisken på ett övergångsställe utan belysning betydligt större än i dagsljus, men på ett upplyst övergångsställe är olycksrisken ungefär lika stor som i dagsljus.

Svar: Falskt

Fördjupning: Belysningen inger en falsk trygghet där bilförarna tror att de ser bra och gångtrafikanterna tror att de syns tydligt. Sanningen är att de gående syns sämre i gatubelysning än i dagsljus samtidigt som de kan dyka upp "som från ingenstans" eftersom de är svåra att upptäcka utanför det belysta området.