Körkortsfrågor Fråga 7 av 400

Fråga: Vad anger vägmärket?

Svar: Väjningsplikt

Körkortsfrågor - Vägmärke - Väjningsplikt.