Körkortsfrågor Fråga 61 av 400

Fråga: Vilken belysning får kombineras med extraljus?

Svar: Helljus

Fördjupning: Extraljus används för att förstärka ljuset på olika sätt, t.ex. genom fjärrljus som ger längre sikt eller kurvljus som ger bredare sikt. Extraljus får endast användas när du kör med helljus.