Körkortsfrågor Fråga 64 av 400

Fråga: Vilken försäkring täcker t.ex. bärgningskostnader?

Svar: Vagnskadeförsäkringen