Körkortsfrågor Fråga 68 av 400

Fråga: Vad kallas den här typen av sväng?

Svar: Spansk sväng

Fördjupning: Vänstersväng på landsväg är en riskfylld manöver. På särskilt olycksdrabbade vägar har man därför anlagt följande typ av sväng, som har fått smeknamnet Spansk sväng.

Körkortsfrågor - Vägmärke - Spansk sväng.