Körkortsfrågor Fråga 70 av 400

Fråga: Vilken typ av korsning kallas också plankorsning?

Svar: Järnvägskorsningar