Körkortsfrågor Fråga 10 av 400

Fråga: Är det tillåtet att köra om i en vägkorsning?

Svar: Ja, om de anslutande vägarna har väjningsplikt

Fördjupning: Det är tillåtet att köra om i en vägkorsning om de anslutande vägarna har väjningsplikt, men du bör trots det avstå från att göra det på grund av olycksrisken.