1. Du närmar dig en korsning och ser följande vägmärke. Vad gäller i korsningen?
 2. Vad anger vägmärket?
 3. Ungefär hur stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken?
 4. Vad är sant?
 5. Vad av följande är inte ett biobränsle?
 6. Hur har koldioxidutsläppen från vägtrafiken förändrats sedan 1990?
 7. Presterar du alltid sämre när du är stressad?
 8. Vad är sant?
 9. Vad är sant om trafikens så kallade Olycksfåglar?
 10. Vad kallas det att hjärnan sållar bort information och väljer ut det som är viktigt?
 11. Vad försämrar reaktionstiden mest?
 12. Ungefär hur mycket 40-procentig sprit motsvarar en folköl (50 cl med 3,5 volymprocent)?
 13. Ungefär hur mycket 40-procentig sprit motsvarar två starköl (2 × 50 cl med 5 volymprocent)?
 14. Var är det förbjudet att göra en omkörning?
 15. Vad innebär högerregeln i korthet?
 16. Vad handlar trafikens grundregel om?
 17. Hur nära en vägkorsning får man parkera?
 18. I vilken av dessa situationer är det tillåtet att använda helljus?
 19. Vad anger vägmärket?
 20. Vad anger vägmärket?
 21. Vilken typ av trafik är förbjuden?
 22. Får moped klass I köra på en väg med detta vägmärke?
 23. Vilka mopeder får köra på en väg med detta vägmärke?
 24. Vilka mopeder avser förbudet?
 25. Får cykel och moped klass II färdas i ett körfält med detta vägmärke?
 26. Vilken bottenfärg används för att visa vägen vid tillfällig omläggning av trafiken, t.ex. vid vägarbete?
 27. Vilken bottenfärg har ett vägvisningsmärke som visar vägen till motorväg eller motortrafikled?
 28. Vilken bottenfärg används på varningsmärken?
 29. Vid olyckor kan du träffa på skadade personer som har drabbats av cirkulationschock. Du känner igen tillståndet på att personen har snabb men svag puls, fryser och är blek och törstig. Du ska försöka stoppa blödningar och se till att personen är lugn och andas fritt, men vad mer ska du göra?
 30. Vad är sant om en Enskild väg?
 31. Var är körbanan?
 32. Var är vägrenen?
 33. Om du ser en moped utan registreringsskylt får den förmodligen köra högst...
 34. Vad är en av skillnaderna mellan en EU-moped och en moped klass I?
 35. Får man köra moped klass I på en cykelbana?
 36. Får man köra moped klass I på en motorväg?
 37. Vilka mopeder får köra på en väg med detta vägmärke?
 38. Vad är namnet på den vision som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet?
 39. Var bedömer vi oftast att mötet med ett annat fordon kommer ske?
 40. Ett tåg i hög hastighet kan ha en bromssträcka på ända upp till...
 41. Är olycksrisken förhöjd i mörker jämfört med när det är ljust?
 42. Ungefär hur lång tid tar det tills mörkerseendet fungerar skapligt igen efter att du har blivit bländad?
 43. I mörker är olycksrisken på ett övergångsställe utan belysning betydligt större än i dagsljus, men på ett upplyst övergångsställe är olycksrisken ungefär lika stor som i dagsljus.
 44. I vilka områden behöver man inte vara särskilt uppmärksam på isfläckar?
 45. Efter en längre torr period är det extra stor risk att vägbanan blir hal...
 46. Ju varmare det är, desto bättre blir väggreppet.
 47. Hur får en moped klass II som befinner sig vid punkt A svänga vänster genom korsningen?
 48. Hur får en moped klass II som befinner sig vid punkt A svänga vänster genom korsningen?
 49. Hur kan man se skillnad på en cykelpassage och en cykelöverfart?
 50. Vad gäller när en moped klass I som kör rakt fram närmar sig en cykelöverfart som korsar mopedens väg?
 51. Får du stanna vid en trottoarkant med gul heldragen linje?
 52. En polisbil bakom dig blinkar växelvis blått och rött. Vad gör du?
 53. Inom vilket område verkar NTF?
 54. Vad betyder en gul streckad markering längs trottoarkanten?
 55. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för EU-mopeder?
 56. Vad gör du om du kommer till ett stoppmärke där det också finns en trafiksignal som visar grönt?
 57. Vad är sant?
 58. Ungefär hur lång blir reaktionssträckan om du kör i 40 km/h och din reaktionstid är 1 sekund?
 59. Vilket av följande fordon får du inte köra med AM-körkort?
 60. Hur gammal måste du vara för att få börja övningsköra EU-moped?
 61. Vilken av bromsarna är i regel effektivast på en moped?
 62. Är du skyldig att använda hjälm när du kör moped?
 63. Måste du försäkra din moped klass I?
 64. Är det tillåtet att skjutsa på moped?
 65. Vad är sant?
 66. En tvåhjulig moped får som mest ha slagvolym...
 67. Ungefär hur många mopedförare omkommer i trafiken varje år?
 68. Vem får böter om en mopedförare skjutsar en person utan hjälm eller på en moped som inte är godkänd för fler?
 69. Vad är sant om mopedhjälmen?
 70. Vad är en flygande inspektion?