Moped test Fråga 31 av 100

Fråga: Du närmar dig en korsning och ser följande vägmärke. Vad gäller i korsningen?

Svar: Utfartsregeln

Fördjupning: Vägmärket anger att gångfartsområde upphör. När du kör in på en väg från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln.

Moped test - Vägmärken - E10 Gångfartsområde upphör