Moped test Fråga 32 av 100

Fråga: Vad anger vägmärket?

Svar: Förbud mot trafik med fordon

Moped test - Vägmärken - C2 Förbud mot trafik med fordon