Moped test Fråga 33 av 100

Fråga: Ungefär hur stor del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken?

Svar: 30 %

Moped test - Koldioxidutsläpp