Moped test Fråga 36 av 100

Fråga: Hur har koldioxidutsläppen från vägtrafiken förändrats sedan 1990?

Svar: De har minskat något

Moped test - Koldioxidutsläpp