Moped test Fråga 37 av 100

Fråga: Presterar du alltid sämre när du är stressad?

Svar: Nej

Fördjupning: Måttlig stress kan vara bra, eftersom det gör att vi skärper våra sinnen. Man talar då om positiv stress.

Moped test - Prestation vid stress