Moped test Fråga 38 av 100

Fråga: Vad är sant?

Svar: Effekterna av synfel är ofta värre i mörker än i dagsljus

Moped test - Synfel i mörker