Moped test Fråga 39 av 100

Fråga: Vad är sant om trafikens så kallade Olycksfåglar?

Svar: De har ofta bortförklaringar till sina misstag och lär sig därför inte av dem

Fördjupning: Olycksfåglarna utgör c:a 15 % av befolkningen, men står för så mycket som c:a 50 % av olyckorna. De har en benägenhet att bortse från faror (bortträngning) och att hitta bortförklaringar till sina misstag. Andra vanliga riskbeteenden i den här gruppen är impulsivitet, självhävdelsebehov och prestigetänkande.