Moped test Fråga 40 av 100

Fråga: Vad kallas det att hjärnan sållar bort information och väljer ut det som är viktigt?

Svar: Selektiv varseblivning

Fördjupning: Selektiv varseblivning är oftast en omedveten process, men det är i hög grad våra erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för vad som väljs ut. T.ex. lägger oerfarna förare oftare märke till stillastående objekt medan erfarna förare vänder uppmärksamheten mot saker som rör sig.

Moped test - Selektiv varseblivning