Moped test Fråga 43 av 100

Fråga: Ungefär hur mycket 40-procentig sprit motsvarar två starköl (2 × 50 cl med 5 volymprocent)?

Svar: 12,5 cl

Fördjupning: Du kan räkna ut hur mycket 40-procentig sprit en alkoholhaltig dryck innehåller med formeln:
litervolym × volymprocent × 2,5.

I det här fallet får vi:
1 × 5 × 2,5 = 12,5 cl.