Moped test Fråga 44 av 100

Fråga: Var är det förbjudet att göra en omkörning?

Svar: Vid ett obevakat övergångsställe

Fördjupning: Det är visserligen tillåtet att köra om andra fordon i en järnvägskorsning med bommar, men det bör helst undvikas p.g.a. olycksrisken.

Moped test - Obevakat övergångsställe