Moped test Fråga 45 av 100

Fråga: Vad innebär högerregeln i korthet?

Svar: Att du har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger