Moped test Fråga 46 av 100

Fråga: Vad handlar trafikens grundregel om?

Svar: Att alla som vistas i trafiken ska visa omsorg och hänsyn gentemot varandra

Moped test - Trafikens grundregel