Moped test Fråga 48 av 100

Fråga: I vilken av dessa situationer är det tillåtet att använda helljus?

Svar: Det är förbjudet att använda helljus i samtliga ovanstående situationer

Fördjupning: Det är också förbjudet att använda helljuset på sådant avstånd från ett mötande fordon att dess förare kan bländas.

Moped test - Helljus