Moped test Fråga 49 av 100

Fråga: Vad anger vägmärket?

Svar: Varning för järnvägskorsning med bommar

Fördjupning: Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

Moped test - Vägmärken - A35 Varning för järnvägskorsning med bommar