Moped test Fråga 51 av 100

Fråga: Vilken typ av trafik är förbjuden?

Svar: All motordriven trafik utom moped klass II

Moped test - Vägmärken - C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II