Moped test Fråga 53 av 100

Fråga: Vilka mopeder får köra på en väg med detta vägmärke?

Svar: Endast klass I

Fördjupning: Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

Moped test - Vägmärken - C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II