Moped test Fråga 54 av 100

Fråga: Vilka mopeder avser förbudet?

Svar: Klass II

Fördjupning: Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

Moped test - Vägmärken - C11 Förbud mot trafik med moped klass II